Category

תכניות עירוניות
zoom

מלאכי רשת

בריונות ברשת הינה אחת הבעיות הקשות ביותר איתן הנוער של ימינו מתמודד והיא החלה לגבו...

zoom

תכנית מודל האו"ם – 20 מפגשים

מודל האו"ם הינה תכנית מתומצתת לקבוצה של עד 25 חניכים במהלכה יעברו המשתתפים הכשרה ב...

zoom

תכנית מודל האו"ם – 5 מפגשים

מודל האו"ם הינה תכנית מתומצתת לקבוצה של עד 25 חניכים במהלכה יעברו המשתתפים הכשרה ב...

zoom

סדנת הייד פארק

אנו מאמינים כי יכולת השכנוע והעברת המסר האפקטיבי הינה יכולת נרכשת. ניתן ללמוד ולפת...

zoom

סדנת דיבייט

תכנית הדיבייט תסייע לכם להתגבר על פחד קהל, ותקנה לכם כלי שכנוע יעילים. השיטה נלמדת...