Category

תכניות לארגונים וחברות
zoom

הכשרת יועצי תקשורת ואסטרטגיה

התכנית להכשרת יועצי תקשורת נועדה להעניק לחניכים הבנה מבוססת פרקטיקה של עולם התקשור...