סדנת אנגלית מדוברת -
מחוות ידיים

אנחנו מלמדים תלמידים איך להשתמש במחוות ותקשורת לא מילולית כדי לסייע להם במסע חייהם, לקראת ביקורים במדינות אחרות, תקשורת עם תרבויות שונות בארצם, וכו'.

ייעודבתי ספר
אישורהתכנית בליווי משרד החינוך

תקשורת לא מילולית כמפתח לשבירת מחסומים

מהי החשיבות של הסדנה? הפעילויות השונות התמנהלות במהלכה נועדו להרחיב את אמצעי התקשורת של התלמידים ולהעניק להם אפשרות ומודעות לתקשורת בלתי מילולית במהלך מפגשים מול תרבויות ומדינות אחרות משלהם, ונותן להם אפשרות ליצור קשרים חדשים, במצבים של מפגש פנים אל פנים.

דרך הסדנה המתרכזת מחוות ידיים מרחבי העולם, התלמידים יכולים לתרגל גם את כישורי הפרזנטציה שלהם בפני קהל בנוסף להתחברות לתלמידים האחרים בכיתה.

הסדנה נכללת בתוך הסילבוס השנתי של תכנית מודל האו"ם, ונתפסת ככלי חיוני להשגה במסגרת הפעילויות הנדרשות במהלכה. זו גם דרך נהדרת לקדם ביטוי וחשיבה יצירתיים על ידי המשתתפים, ויצירת הבנה אצל התלמידים שכדאי להם ללמד ו"לחנך" את עצמם מעבר לנושאים הרגילים בתקשורת האנושית ככלל, ובמסעות לחו"ל בפרט.

תלמידים אשר עברו את הסדנה מדווחים על ביטחון עצמי גבוה יותר בדיבור בכתה ומול קבוצות אנשים, יכולת גדולה יותר להעביר מסר ברור, ולתקשר את הדבר שרצו בקלות רבה יותר.

מהלך המפגש

35 תלמידים | 45 דקות

 1. הקדמה – מצגת וידאו בפאואר פוינט – מיסטר בין, עם ילד, מבקש כסף מאנשים: מה המשמעות של המחוות הבלתי מילוליות השונות?
 2. 5 דקות – דיון כיתתי: החשיבות של ידיעת מחוות ידיים שונות מרחבי העולם
 3. 5 דקות – הסבר על החשיבות של מחוות בלתי מילוליות + הסבר על ההפעלה
 4. 5 דקות – התארגנות לעבודה וחלוקה לקבוצות
 5. 25 דקות – פעילות מחוות הידיים
 6. 5 דקות – סיכום סדנה

 

 

 

יתרונות התכנית

 • שיפור יכולת פרזנטציה 
 • פתיחת ויישום המודעות והיכולת לתקשורת בלתי מילולית, והעברת מסרים עם מחוות ידיים בלבד
 • פיתוח ביטחון עצמי ומוטיבציה בתקשורת מול שאר הכיתה וקבוצות שונות של אנשים 

דרישות לוגיסטיות

 • כיתה
 • מקרן ורמקולים
 • כרטיסי מחוות ידיים (מודפסים)
 • כלי כתיבה